Kurzy Andělova Logo

Kurzy Mgr. Zuzana Andělová

Vzdělávací středisko Olomouc

Zpracování dokumentace BOZP a PO

Dokumentace týkající se organizace a řízení

 • podnikové bezpečnostní předpisy a provozní řády
 • dokumentace k analýze rizik
 • dokumentace ke kategorizaci prací
 • havarijní plány
 • traumatologický plán

Dokumentace týkající se pracovníků

 • doklady o odborné způsobilosti pracovníků obsluhy všech technických zařízení používaných v podniku
 • záznamy o zdravotní způsobilosti zaměstnanců
 • dokumentace o školení zaměstnanců v oblasti BOZP
 • záznamy o seznámení zaměstnanců externích firem s bezpečnostními předpisy
 • seznam osobních ochranných pracovních prostředků + doklady o přidělování OOPP
 • kniha úrazů, záznamy o úrazu

Dokumentace týkající se strojů a technických zařízení

 • průvodní dokumentace – návod k montáži, manipulaci, použití/obsluze stroje nebo zařízení, pokyny k údržbě a opravě
 • doklady u uvedení do provozu
 • provozní deníky
 • revizní knihy, dokumentace o provádění předepsaných prohlídek, zkoušek revizí
 • jmenování osob zodpovědných za provoz technických zařízení
 • doklady o provozu motorových vozidel a motorových vozíků

Dokumenty ohledně pracovního prostředí a pracovních činností

 • seznamy nebezpečných látek a bezpečnostní karty chemikálií
 • dokumentace o rizikových pracovištích
 • technologická dokumentace a pracovní postupy

Kontaktujte nás

Majitelka:

Mgr. Zuzana Andělová

602 510 096

Asistent:

Bc. Jakub Anděl

- technik BOZP a PO

734 333 722

Telefon, fax:

585 243 728

Kde nás najdete

Vzdělávací středisko Olomouc

Pasteurova 935/8a

772 00 Olomouc